Privacy Statement

AVG | Cookies etc.

Het is mogelijk deze website te bezoeken zonder mee te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. Wij wensen goed om te gaan met de privacy van onze gasten. Daarom wijzen wij hierbij direct naar de mogelijkheid om zonder opgaaf van persoonlijke gegevens kaarten aan te schaffen. Dit kan bij kaartverkoopbalie tijdens openingstijden

Wanneer je via de website kaarten bestelt, wordt er naar persoonlijke gegevens gevraagd. Als we in ons verdere contact gebruikmaken van deze gegevens, gaan we daar vanzelfsprekend zorgvuldig mee om en behandelen deze in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring geven wij aan welke gegevens we verzamelen, met welk doel, hoe lang wij ze bewaren en wat je rechten zijn. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken bij het aanbieden van producten en diensten zoals: 

 • voorstelling 
 • nieuwsbrief 
 • klantaccount 
 • website 
 • productverkoop 
 • winacties 

Per product of dienst verschilt de soort en omvang van de persoonsgegevens die wij verwerken: bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, leeftijd, telefoonnummer en emailadres. Voor een volledig overzicht van de door ons verzamelde gegevens, kun je een inzageverzoek doen. Zie ook: Wat zijn mijn rechten? 

Wat doen we met je gegevens?

Wij verwerken alleen die gegevens die nodig zijn om: 

 • een overeenkomst te sluiten voor een product of dienst; 
 • de overeengekomen dienst uit te voeren of een product te leveren; 
 • te informeren over onze producten of diensten en deze informatie zo goed mogelijk op je interesses en persoonlijke voorkeuren af te stemmen; 
 • onze website optimaal te kunnen gebruiken. Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies (en vergelijkbare technieken). 
 • marktonderzoek uit te voeren, teneinde producten en diensten te ontwikkelen en andere aan de algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden; 
 • te voldoen aan de op Castellum rustende wet- en regelgeving. 

Hoe kan ik mij afmelden voor de informatie e-mails?

Informatie over diensten of producten willen wij alleen aanbieden indien je daar prijs op stelt, dus vragen wij je toestemming bij het aanmaken van een account. Afmelden kan op elk moment via de afmeldlink onder onze e-mails, via je account of via een e-mail naar: kaartverkoop@castellum.nl o.v.v. je klantnummer, postcode en huisnummer.

Bestaat een klantprofiel van mij?

Wij kunnen de aangeleverde klantgegevens combineren om een klantprofiel op te bouwen. Dit doen wij om inzicht te krijgen in ons klantenbestand en gerichter onze producten/diensten aan te bieden. Dit doen wij op de volgende manieren: 

 • Wanneer je een account aanmaakt, een ticket koopt of anderszins gegevens aanlevert, kunnen wij deze gegevens combineren; bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, postcode, soort voorstelling, aantal gekochte kaarten en de online gebruiksinformatie tijdens je websitebezoek. 
 • Ook communicatievoorkeuren worden bijgehouden. Via je online account kun je deze op ieder moment inzien en wijzigen. Wanneer je hier bezwaar tegen hebt, zijn er verschillende opties. Zie: Wat zijn mijn rechten? 

Wordt mijn klantprofiel verrijkt?

Het is mogelijk dat wij de aangeleverde klantgegevens verrijken met andere gegevens, zodat we meer inzicht krijgen in ons klantenbestand en gerichter onze producten/diensten kunnen aanbieden. Dit betreft bijvoorbeeld algemene gegevens over postcodegebieden (gemiddelde leeftijd inwoners van bepaalde postcode, gemiddelde gezinssamenstelling, gemiddeld inkomen). Wanneer je hier bezwaar tegen hebt, zijn er verschillende opties. Zie: Wat zijn mijn rechten? 

Welke bewaartermijn hanteren wij?

Persoonsgegevens worden verwijderd als je gedurende 5 jaar geen kaartje bij Castellum hebt gekocht of anderszins een product of dienst van ons heeft afgenomen. De gegevens worden daarna uitsluitend nog geanonimiseerd gebruikt voor doeleinden als marktonderzoek, ontwikkeling van producten en diensten en andere aan de algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden. Als je hebt aangegeven e-mail van ons te willen ontvangen, verwijderen wij je gegevens niet na vijf jaar, maar tot het moment dat je je afmeldt. 

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?

Indien gegevens door derden worden verwerkt (bijv. voor het versturen van de seizoensbrochure), worden altijd schriftelijke overeenkomsten aangegaan met partijen die bevestigen dat zij zich aan de geldende wettelijke bepalingen houden. Binnen het aanbod op onze website kunnen links naar de websites van derde partijen, zoals andere aanbieders, zijn opgenomen. Wij hebben geen invloed op deze websites en dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar de links verwijzen. Wij adviseren de daar beschikbare informatie over de privacybescherming te bestuderen. 

Hoe zijn mijn persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover wij beschikken te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op beveiligde servers. 

Foto's en ander beeldmateriaal

Wij maken soms van voorstellingen foto’s of beeldmateriaal. Hierbij kan je mogelijk herkenbaar in beeld worden gebracht. Wij gebruiken dit beeldmateriaal alleen voor informatieve en publicitaire doeleinden. Het is meestal niet mogelijk om je toestemming voor de publicatie te vragen. Als je bezwaar hebt herkenbaar in beeld te worden gebracht, kan je dat voorafgaand aan de voorstelling of aan de fotograaf aangeven. Wij proberen dan zoveel mogelijk rekening te houden met je privacy (zie hierna verder: Wat zijn mijn rechten?)
Ook worden soms filmopnames gemaakt van een voorstelling voor tv-uitzendingen, waarbij je mogelijk herkenbaar in beeld wordt gebracht. Wij maken dat dan vooraf kenbaar bij de ticketverkoop. Wij zijn verder niet betrokken bij de opnames en kunnen daarom niet instaan voor je privacy rechten.

Wat zijn mijn rechten?

Je hebt het recht om ons te vragen om je inzage te verlenen in je persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Wanneer je vragen, opmerkingen of  klachten heeft over het gebruik van je persoonsgegevens, of als je je wilt afmelden voor de nieuwsbrief of andere producten, dan kun je altijd contact met ons opnemen via: kaartverkoop@castellum.nl 

Kunnen wij onze privacyverklaring wijzigen?

Ja, wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen en wij adviseren je daarom dit gedeelte van de website met regelmaat te controleren. 

Cookie beleid

Op 1 juni 2012 is de nieuwe telecomwet in werking getreden. Deze wet verplicht webbeheerders om aan te geven of de website gebruik maakt van cookies. Dat is op onze website het geval.

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine bestanden die op je computer worden opgeslagen om voorkeuren tijdens het surfen te onthouden.  

Welke cookies gebruikt de site van Castellum? 

Tracking cookies 

De website van Castellum maakt gebruik van Google Analytics. De code van deze software slaat cookies op om het verkeer naar en op de website te analyseren en daarmee de gebruikerservaring te optimaliseren. Castellum gebruikt deze gegevens nooit om individuele personen te herleiden. 

Hoe zet je cookies uit? 

Als je ondanks onze uitleg toch besluit de cookies te willen blokkeren, kun je bij browser doen. Let op, cookies worden voor elke computer waarop je werkt gebruikt. Als je meerdere computers of browsers gebruikt, is het belangrijk dit proces per computer en browser te herhalen.