WNT-verantwoording

De Wet normering topinkomens (WNT), is in 2013 in werking getreden. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector. 

WNT-verantwoording Castellum B.V.

WNT-verantwoording 2016

WNT-verantwoording 2017

WNT-verantwoording 2018

WNT-verantwoording 2019

WNT-verantwoording 2020

WNT-verantwoording  2021

WNT-verantwoording 2022