Kijkwijzer

Ben ik oud genoeg?

De leeftijdsgrens bij jeugdtheater- en films is zorgvuldig bepaald, zodat de film/voorstelling precies grappig, leuk of interessant genoeg is voor het jonge publiek. We vragen ouders/begeleiders deze grens te hanteren.

De leeftijdsgrens voor jeugdtheater staat bij elke voorstelling aangegeven.
De leeftijdsgrens bij (jeugd)films wordt aangegeven met de kijkwijzersymbolen.

Castellum houdt zich strikt aan de wet op de leeftijdskeuring van 16 en 18 jaar. Hierop worden nooit uitzonderingen gemaakt. Bij films gekeurd voor 16+ en 18+ wordt er bij twijfel naar legitimatie gevraagd. Ook onder begeleiding van een ouder die wel aan de leeftijdskeuring voldoet is het niet mogelijk een voorstelling met een 16+ of 18+ classificatie te bezoeken. Neem dus altijd een geldige legitimatie (fysiek paspoort, ID-kaart of rijbewijs) mee.

De Kijkwijzerpictogrammen AL, 6+ en 9+ zijn adviserend voor de ouders en opvoeders. De toegang wordt echter niet geweigerd mocht een bezoeker jonger zijn dan de Kijkwijzer.

Bij films met een 12+ en 14+ classificatie mogen kinderen onder begeleiding van een volwassene worden toegelaten. Kijkwijzer waarschuwt voor mogelijke schadelijke beelden in films met de leeftijdskeuring 12 en 14 jaar voor kinderen onder deze leeftijd. De verantwoordelijkheid en de keuze om de film toch te bezoeken, na het advies van Kijkwijzer, ligt bij de ouder/voogd. Bij kinderen zonder volwassen begeleider wordt er bij twijfel naar de leeftijd geïnformeerd. Indien blijkt dat iemand jonger is dan 12 jaar of 14 jaar wordt er geen toegang verleend voor de film.

Meer informatie over de classificering vind je op kijkwijzer.nl